تاریخچه ی مدیران عامل

هیئت مدیره

رحیم خلقی رئیس هیئت مدیره
بنیامین حیدرزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سید اکبر قائمی نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک عضو هیئت مدیره
مهدی کویتی نماینده شرکت بهین ریل عضو هیئت مدیره
مهدی توانگر ریزی عضو مدیره

مدیرعامل و مدیران

بنیامین حیدرزاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
پویان شاهرخ معاونت اجرایی
علی حکمتی پور مدیر شعب و بازاریابی
سهیل اشتری مدیر امور مالی
هوپاد علی محمدی مدیر شعبه بندرعباس
امیرحسین ده‌مولایی مدیر فناوری اطلاعات
جهانگیر شبانیان مدیر تعمیرگاه
حمیدرضا خسروی مدیر امور اداری
امین ترابی مدیر پروژه ی لیفتراک ها
اکبر رضائی مدیر پروژه حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه