1400/9/28

حضور بابرکت جناب آقای دکتر سبزواری مدیر عامل محترم هلدینگ توکا فولاد در شرکت حمل و نقل توکا

حضور بابرکت جناب آقای دکتر سبزواری مدیر عامل محترم هلدینگ توکا فولاد در شرکت حمل و نقل توکا و شرکت در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و ایراد سخنرانی و تجلیل از رانندگان نمونه
روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا