news
1401/2/10

پشتیبانی ازتولید


جهادگران عرصه صنعت فولاد در واحد حمل نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه با همکاری واحد خرید مواد اولیه این شرکت، موفق شدند رکورد روزانه حمل مواد اولیه را به میزان ۵۷ هزار و ۴۷۸ تن ارتقا دهند و بار دیگر در جبهه صنعت کشور افتخارآفرینی نمایند.

تحقق این دستاورد ارزشمند که با مشارکت ناوگان حمل و نقل کامیونی و ریلی صورت گرفته است را به تمامی کارکنان، ذینفعان و شرکای کسب و کار گروه فولاد مبارکه تبریک عرض می‌نماییم.

روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا