1401/2/24

برگزاری مجمع سالیانه شرکت حمل و نقل توکا چهارشنبه 21اردیبهشت ماه با حضور 60درصدی سهامداران بصورت حضوری و انلاین در محل سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا

برگزاری مجمع سالیانه شرکت حمل و نقل توکا چهارشنبه 21اردیبهشت ماه با حضور 60درصدی سهامداران بصورت حضوری و انلاین در محل سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا  برگزار گردید.  در ابتدا هیئت مدیره مجمع انتخاب گردید و جناب آقای مهندس عصارزادگان مدیر عامل محترم گزارشی از عملکرد یک ساله شرکت حمل و نقل توکا ارائه نموده و سپس جناب آقای اشتری مدیر  مالی شرکت عملکرد مالی یک سال گذشته را به سمع و نظر هیئت مدیره و حسابرس محترم  و سهامداران محترم ارائه نمودند در آخر چند تن از سهامداران محترم نیز مطالبی را ایراد فرمودند.

پس از پایان مجمع سالیانه شرکت حمل ونقل توکا روز چهارشنبه 21اردیبهشت ماه جناب آقای اقای مهندس  سخایی معاون محترم مالی و اداری وجناب آقای دکتر پهلوان معاون محترم سرمایه گذاری و توسعه توکا فولاد به اتفاق جناب آقای مهندس عصارزادگان مدیر عامل محترم شرکت حمل و نقل توکا و جناب آقای مهندس زمانیان عضو محترم هیئت مدیره شرکت از قسمت های مختلف (اداری-تعمیرگاه-گمرک و...) شرکت حمل و نقل توکا بازدید نمودند. 


روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا