news
1401/5/10

اعزام چندین دستگاه مکانیزم شرکت حمل و نقل توکا جهت کمک رسانی به شهرهای سیل زده یزد و هرات

اعزام چندین دستگاه  مکانیزم  شرکت حمل و نقل توکا  جهت کمک رسانی به شهرهای سیل زده یزد و هرات،  امروز دوشنبه دهم مردادماه

روابط عمومی شرکت حمل ونقل توکا