news
1399/9/26

جلسه ارائه توانمندی های هلدینگ توکا

جلسه ارائه توانمندی های هلدینگ توکا فولاد در خصوص ابر پروژه نورد گرم 2 فولاد مبارکه با حضور آقای مهندس طاهری معاون محترم سرمایه گذاری و امور شرکت های فولاد مبارکه و رئیس هیات مدیره هلدینگ توکا فولاد و  آقای مهندس تولائیان مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی مبارکه به عنوان مجری طرح و آقای مهندس جمالی مدیر عامل هلدینگ توکا فولاد و مدیران عامل منتخب شرکت های گروه توکا و چند تن از مدیران ستادی در محل سالن اجتماعات توکا فولاد روز دوشنبه 24 آذر ماه برگزار گردید . در این جلسه مهندس اعتمادی مدیر امور شرکت ها و مجامع هلدینگ توکا فولاد و مدیران عامل شرکت های گروه توکا فولاد به ارائه گزارش از نقاط قوت و توانمندی های شرکت های تابعه ( شرکت های گروه توکا ) پرداختند . روابط عمومی هلدینگ توکا فولاد